Menu:

Łódź dla Strategii Lizbońskiej. Lokalne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiegoAssociation France Pologne pour l’Europe i Urząd Miasta Łodzi zapraszają na konferencję „Łódź dla Strategii Lizbońskiej. Lokalne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego”, która odbędzie się jako pierwsza z cyklu spotkań „Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno gospodarczy strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego.”

Konferencja odbędzie się w Urzędzie Miasta Łodzi w dniu 23 lutego br., a jej oficjalnego otwarcia dokonają Claude Sardais, Prezes Stowarzyszenia France Pologne pour l’Europe, i Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Miasta Łodzi. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. : Pan Jan Kułakowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia France Pologne pour l’Europe, Pani Susan Bird z Dyrekcji ds. Zatrudnienia z Komisji Europejskiej, prof. dr hab. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego, Mirosław Kwiatkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz inni lokalni eksperci. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi partnerskich działań na rzecz zmian rynku pracy podzielą się również prelegenci francuscy. Konferencja odbędzie się pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Celem konferencji jest wsparcie lokalnej, międzyśrodowiskowej debaty na temat przyszłych działań na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w regionie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego w odpowiedzi na cele zrewidowanej Strategii Lizbońskiej oraz w oparciu o jej narzędzia na najbliższy okres programowania 2007-2013. Możliwość pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy stawia przed Łodzią ogromną szansę. Czy będziemy w stanie z niej skorzystać? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Te i inne pytania stanowić będą kanwę dyskusji, która ma na celu przyczynić się do jak najlepszego przygotowania do przyszłych przedsięwzięć lokalnych podmiotów rozwoju społeczno-gospodarczego. Służyć temu ma perspektywiczna refleksja, usprawnienie wymiany informacji oraz wykorzystanie nowych możliwości współpracy przez wymianę dobrych praktyk. Szczególne miejsce w tym spotkaniu przypisuje się udziałowi młodych ludzi jako aktywnych uczestników debaty, którzy będą mogli wyrazić swe obawy i nadzieje w perspektywie wejścia na lokalny rynek pracy oraz dowiedzieć się jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników, jak kształtować będą się tendencje lódzkiego rynku pracy, bądź jakie szkolenia i system edukacji są najbardziej efektywne i pożądane na rynku?

Nazwa: Konferencja « Łódź dla Strategii Lizbońskiej. Lokalne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego.
Miejsce: Duża Sala Obrad Rady Miejskiej, ul. Piotrkowska 104, Łódź
Data: 23 lutego 2007
Organizatorzy: Association France Pologne pour l’Europe, Urząd Miasta Łodzi, Biuro Jana Kułakowskiego, Portal Spraw Zagranicznych, Lewiatan FORUM MŁODYCH, Studenckie Koło Naukowe Expressis Verbis.
Fax: 042 638 44 85
E-mail: konferencja_lodz@poczta.fm
Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną ankietą prosimy przesłać na adres: konferencja_lodz@poczta.fm lub na numer faksu 042 638 44 85 do 18 lutego 2007 r.
Program konferencji do pobrania: TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ