Menu:

O Nas:Koło powstało w maju 2004 roku z inicjatywy studenckiej i było pierwszym kołem naukowym działającym w WSSM. Działamy pod egidą Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, który wysunął ogólnopolską inicjatywę dotyczącą tworzenia studenckich kół naukowych zajmujących się tematyką Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ośrodek organizuje coroczne spotkania Kół z całej Polski. Dzięki temu nawiązujemy kontakty i współpracę z podobnymi stowarzyszeniami.

Zrzeszamy studentów wszystkich wydziałów WSSM.

Celem Koła jest:

Koła cały czas poszerza współpracę z licznymi organizacjami od szczebla studenckiego, przez fundacje, stowarzyszenia i organy rządowe.

Koło jest miejscem gdzie studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania o tematyce międzynarodowej, dyplomatycznej. Dzięki wielkiej trosce Pana Rektora prof. hab. Mariana Wilka możemy również realizować własne projekty i pomysły.

Zrealizowane projekty:

Opiekunami Koła są Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji dr Radosław Bania i dr hab. Paweł Chmielewski.

Zarząd Koła:

Koło liczy ok. 15 członków i sympatyków.

Członkostwo w Kole jest bezpłatne.

Bliższe informacje o inicjatywach i projektach już w najbliższym czasie w gablocie Koła na I piętrze budynku stosunków międzynarodowych.