Menu:

Milenijne cele rozwoju – reforma ONZ. Kariera w ONZ19. kwietnia 2007 r. godz. 11.00 - 15.00 Sala Rady Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (T 401)

Zaproszeni Goście:
Wojewoda Łódzki Pani Helena Pietraszkiewicz (Patron Honorowy)
J.E. Ks. Bp dr Ireneusz Pękalski
Dyrektor Biura UNDP w Warszawie Pani Anna Darska
Prezes PARP w Polsce Pani Danuta Jabłońska
Przedstawiciel Biura Informacji ONZ P. Karina Bednarska
Uniwersytet Warszawski P. dr Dorota Heidrich - Hamera

Zaprasza Studenckie Koło Naukowe Przyjaciół ONZ Terra Nostra

Plan konferencji

Moderator: Radosław Dziuba

Plan do pobrania