Menu:

ProjektyCelem SKN UN FRIENDS jest propagowanie wiedzy na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podnoszenie świadomości studentów w kwestii działalność ONZ w Polsce i na świecie. Swoje cele realizujemy przez organizowanie i uczestniczenie w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach.

Współpracujemy przede wszystkim z UNIC Warsow, Portalem Spraw Zagranicznych oraz wieloma SKN z Polskich uniwersytetów i szkół wyższych.

Nasze projekty:

W grudniu 2004 zorganizowaliśmy obchody Dnia Praw Człowieka. Odbyła się konferencja naukowa połączona z dyskusja na temat współczesnych problemów dotyczących łamania praw człowieka.

W ramach obchodów 60. rocznicy powstania ONZ przygotowaliśmy 24 listopada 2005 roku ogólnopolska konferencję naukową pt.: "ONZ - wyzwania na XXI wiek" oraz UN MODEL. W imprezie wzięli udział studenci z Torunia, Poznania, Warszawy i Łodzi. Gościliśmy delegację z UNIC pod przewodnictwem Kariny Bednarskiej.

W ramach naszej działalności prowadzimy Gablotę Aktualności ONZ w WSSM. Zamieszczamy tam bieżące informacje o wydarzeniach, konkurach, konferencjach dotyczących ONZ, UNIC, MSZ oraz zaprzyjaźnionych SKN z całej Polski.

Na bieżąco monitorujemy serwisy dotyczące ONZ i zdobytą wiedzę omawiamy na cyklicznych spotkaniach SKN.

Członkowie SKN są czynnymi dziennikarzami portalu internetowego studentów WSSM - www.presson.wssm.edu.pl - zamieszczamy tam swoje sprawozdania z imprez, w których braliśmy udział, eseje, własne opracowania i informacje o bieżących wydarzeniach z życia Koła.

Staramy się docierać z naszą ideą do wielu mediów, dlatego w ramach rozwijania SKN i poszerzania kontaktów naukowych Koło jest stowarzyszone przy Portalu Spraw Zagranicznych, który patronuje naszym projektom, zamieszcza informacje o naszych konferencjach. Jednocześnie wielu członków Koła jest dziennikarzami PSZ, dzięki czemu możemy realizować swoje cele nie tylko w środowisku łódzkim.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze SKN, organizacjami pozarządowymi, studenckimi, ale i z rządowymi agendami i resortami.