Menu:

Konferencja naukowa: Przyszłość powyborcza Rosji
Koło Naukowe Politologów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckie Koło Naukowe UN FRIENDS Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów na ogólnopolska konferencję naukową:

Przyszłość powyborcza Rosji

7 grudnia 2007 r.

Organizator:
Koło Naukowe Politologów WSMiP UŁ,
Studenckie Koło Naukowe UN Friends WSSM w Łodzi.

Termin konferencji:
7.12.2007r.

Miejsce:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 41/43
90-127 Łódź

Termin nadsyłania zgłoszeń:
26 listopada 2007r.

Termin nadsyłania referatów w wersji elektronicznej:
3 grudnia 2007r.

Adres, na który można nadsyłać zgłoszenia i referaty:
politolodzy@gmail.com lub koloonz@wp.pl

Opłata konferencyjna:
Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich brak opłaty konferencyjnej. Dla doktorantów opłata konferencyjna w wysokości 40 zł.

Wymagania odnośnie referatów:
10 - 15 stron formatu A4; czcionka Times New Roman, rozmiar 12; plik .doc Referat musi spełniać zasady tekstu naukowego.

Publikacja pokonferencyjna:
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas konferencji. Wszystkie zgłoszone referaty zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Nocleg:
Organizatorzy nie zapewniają noclegu wszystkim uczestnikom w ramach konferencji. Zobowiązują się jednak do pomocy przy szukaniu noclegu i dokonaniu rezerwacji w indywidualnych przypadkach.

Panele:
Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące paneli konferencji wraz z zagadnieniami, które chcielibyśmy poruszyć. Oczywiście jesteśmy otwarci na Państwa autorskie tematy.

 1. Sytuacja polityczna:
  • System wyborczy
  • System partyjny
  • Znaczenie prezydenta w Federacji Rosyjskiej
  • Borys Jelcyn a Władimir Putin -–porównanie sposobów rządzenia państwem
  • Aspekt przywództwa w prowadzeniu polityki
 2. Sytuacja ekonomiczna:
  • Prowadzenie polityki ekonomicznej przez państwo
  • Perspektywy rozwoju gospodarczego
  • Znaczenie surowców naturalnych
  • Wyzwania gospodarcze w ramach przygotowania do Soczi
 3. Społeczeństwo przed wyborami:
  • Wpływ charakteru narodowego Rosjan na sytuację polityczną
  • Znaczenie świadomości postkomunistycznej w procesie wprowadzania demokracji
  • Partycypacja obywateli w życiu politycznym; proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego
  • Wzrost nacjonalizmu
 4. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego:
  • Rola i znaczenie służb specjalnych i mafii w podmiotach Federacji
  • Konflikty wewnętrzne Federacji Rosyjskiej
 5. Wybory parlamentarne i prezydenckie:
  • Charakterystyka kampanii parlamentarnej i prezydenckiej
  • Gracze polityczni i ich programy
  • Fenomen W.W. Putina
  • Udział mediów w kampaniach wyborczych
 6. Wybory w Rosji a społeczność międzynarodowa:
  • Stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską
  • Perspektywy i wyzwania polityki międzynarodowej przez Rosję
  • Rosja a Wspólnota Niepodległych Państw
  • Rosja a organizacje międzynarodowe; polityka Rosji w stosunku do reformy ONZ

Patronat: